Európai Unió - Európai Szociális Alap

Jók a legjobbak közül

2019. február 13.

„Meggyőződésem, hogy a sikeres piaci vállalkozás, és szolgáltatás nyújtásának központi eleme a szolgáltatást megvásárló vevők igényeinek minél szélesebb körű megismerése, és azok minőségi kielégítése. Ennek fontos eszköze, hogy a szolgáltatást végző szervezet egészét hassa át a minőségi munkavégzésre irányuló törekvés, és a vevői igényeknek történő megfelelés szándéka.” Dr. Sutka Sándor

 

Kérlek, említsd meg szakmai munkásságodnak azokat az állomásait, amelyek leginkább befolyásolták tevékenységeidet!

Szakmai pályafutásom 28 éve a rendészeti tevékenység köré összpontosult. 1979-ben végeztem el a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakát, melyet követően a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon helyeztek állományba. Itt kezdetben bűnügyi nyomozóként, később közbiztonsági, majd körzeti megbízotti és vizsgálati alosztályvezetőként dolgoztam. 1986-1990 között Békéscsaba megyeszékhely rendőrkapitányaként, majd azt követően 3 évig megyei főkapitány szakmai helyettesként teljesítettem szolgálatot. Ezek után 1993-2003 között Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője voltam. Azt gondolom, hogy ez az időszak volt pályafutásom legmeghatározóbb szakasza, mely időszakra esik rendőr dandártábornoki kinevezésem is.

Az aktív közszolgálatból történő visszavonulásomat követően 2004-ben kezdtem el a magánbiztonság területén tevékenykedni. Ennek eredményeként alapítottuk meg a Pannon Guard Kft-t, mely dinamikus, mennyiségi és minőségi fejlődés eredményeként 2009-ben a Pannon Guard Zártkörű Részvénytársasággá alakult. Büszke vagyok arra, hogy e társaságok irányításom alatt mind a mai napig eredményesen működnek, és a Pannon Guard Zrt. a térség legmeghatározóbb vagyonvédelmi szolgáltató társaságává nőtte ki magát.

Több mint 30 év rendvédelmi területen: az nem semmi! Nem hiszem, hogy csak a hivatásszeretettel lehet ezt magyarázni!

Pályafutásom kiemelt, életre szóló állomását jelentette a közrend, közbiztonság fenntartására irányuló rendészeti feladatok ellátása. E tevékenységet ellátni csak hivatástudattal, a feladatok teljesítése iránti mély elkötelezettséggel lehet. Édesapám hivatásos állományú katonaként teljesített szolgálatot, akitől közvetlenül megtapasztalhattam a szolgálati feladatok teljesítése iránti mély elköteleződést, a fegyelmet, a rend szeretetét, a törvények tiszteletét. Azt hiszem, hogy a rendőri pályára történő orientációmat a gyermekkori élményeim is befolyásolták. S e mellett ne feledkezzünk meg a családról, akik képesek voltak tolerálni a szolgálati feladatok elsődleges voltát, azt, hogy a családi élet sok esetben háttérbe szorult az éppen aktuális szolgálati feladat teljesítése miatt.

Gazdag rendőrségi tapasztalataid milyen előnyöket jelentettek „civil” területeken?

A közrend, közbiztonság fenntartása területén szerzett szakmai gyakorlati ismeretek jól hasznosíthatóak a magánbiztonság területén is, hiszen a minőségi színvonalon végzett magánbiztonsági szolgáltatás a rendészeti szervek közrend, közbiztonság megőrzésére irányuló erőfeszítéseit egészíti ki. Rendőrségi vezetőként a szervezet vezetése, irányítása, a tevékenység tervezése, szervezése tekintetében szerzett tapasztalataim jelentősen hozzájárultak a Pannon Guard Zrt., mint magánbiztonsági cég eddig elért sikereihez.

Rólad készült anyagban olvastam: ... „A korszerű vezetéselméletek gyakorlati megvalósításában mindig úttörő szerepet játszott.” Honnan a vonzódás e területek felé?

Munkaköri feladataim között kiemelt szerephez jutott az alárendeltségembe tartozó szervezet tevékenységének vezetése és irányítása, hatékonyabb munkavégzésére történő ösztönzése. Ennek elérésének fontos elemei a hatékony vezetési módszerek alkalmazása, a munkatársak bevonása döntés előkészítés és a döntéshozatal folyamatába, a kommunikációs csatornák minél szélesebb körű felhasználása, az információk elemzésére irányuló hatékony módszerek kiválasztása, az elemzett információkon alapuló megalapozott vezetői döntések meghozatalára irányuló tevékenység, továbbá munkatársaim hatékonyabb munkavégzésre történő ösztönzése, motiválása.

Meggyőződésem, hogy jó vezetői döntés csak megalapozott döntés előkészítő folyamatok működtetése révén, és jól kialakított szervezeti kultúra mellett hozható. Az így megalapozott döntések, és a döntések végrehajtásában megfelelően motivált, felkészült szakemberek alkalmazása eredményezhetnek hatékony végrehajtási mechanizmusokat, melyek garanciái lehetnek az irányított szervezet és az abban dolgozó szakemberek sikerének. E megközelítésben mindig is célomnak tekintettem munkatársaim, és azokon keresztül a szervezet sikerének elérését, és amelynek eszközeit a modern vezetéselméleti módszerek alkalmazása jelentette.

Hogyan fogant meg a Pannon Guard megalapításának gondolata? Eredeti célkitűzéseid változtak-e az évek során (csalódott lennék a nemleges válaszon, hiszen remek stratégiai vezetőként is számon tartanak)?

A Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. megalakításától kezdve küldetésének tekintette ügyfelei, a rajtuk keresztül a lakosság biztonságérzetének javítását. A magánbiztonsági tevékenység hatékonyságának fokozásával, minőségének javításával, komplexitásának fokozásával folyamatosan igyekeztünk szerepet vállalni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában. A minőségi magánbiztonsági tevékenységen keresztül Társaságunk igyekezett mindvégig hozzájárulni a közrend és közbiztonság megóvására irányuló hatósági rendészeti tevékenység eredményes végzéséhez. Törekvéseinket fémjelzi, hogy Debrecen, Hajdúböszörmény és Hajdúnánás területén mára összesen 8 segélyhívó oszlopot, és több város területén folyamatos járőrszolgálatot működtetünk. Széles körben működünk együtt társaságunk érdekeltségi területén lévő települések rendőrhatóságaival, polgárőr szervezeteivel, a közterület felügyeleti hatósággal, különösen a nagyobb tömegeket vonzó rendezvények vagyonvédelmi biztosítása során. Társaságunk stratégiai céljai között továbbra is kiemelt szerepet játszik a minőségi, komplex vagyonvédelmi szolgáltatásra irányuló törekvés, a társadalmi felelősségvállalás, ezeken keresztül a magánbiztonság, a közrend, közbiztonság erősítése, és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása.

Azon emberek közé tartozol, akik a TQM mellett elkötelezettek. Ezt már rendőr korszakodban is bizonyítottad! Hogyan látod: a TQM eszköztár hazánkban „elfelejtődött”, vagy „reneszánszát éli”?

Meggyőzősédem, hogy a sikeres piaci vállalkozás, és szolgáltatás nyújtásának központi eleme a szolgáltatást megvásárló vevők igényeinek minél szélesebb körű megismerése, és azok minőségi kielégítése. Ennek fontos eszköze, hogy a szolgáltatást végző szervezet egészét hassa át a minőségi munkavégzésre irányuló törekvés, és a vevői igényeknek történő megfelelés szándéka. A TQM filozófiájából kiindulva építettük ki a vagyonvédelmi szolgáltatás valamennyi szegmensét átható szabványosított irányítási rendszereinket (MIR, KIR, IBIR, és jelenleg bevezetés alatt áll az EIR). Azt gondolom, hogy a Pannon Guard Zrt. életében folyamatosan szerepet kapott a teljes körű minőségirányításra irányuló törekvés, s hiszem azt, hogy ez záloga lehet a magánbiztonsági piacon történő további érvényesülésének és fejlődésének.

Szeretném megemlíteni Shoji Shiba professzor nevét. Sokszor kerültél vele kapcsolatba. A Shiba díjakra méltán lehetsz büszke! Mit adott Neked a japán professzor és munkássága?

Azt hiszem, Shoji Shiba professzor úr tanításainak köszönhetem a folyamatos fejlődésre irányuló szemlélet meghonosítását az általam irányított szervezetek életében. Nagyon büszke vagyok arra, hogy irányításom alatt a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, és a későbbiek során a Pannon Guard Zrt is elnyerte a IIASA- SHIBA Díjat úgy, hogy korábban sem rendőrségi szervezet, sem pedig a magánbiztonság területén működő vállalkozás nem részesült hasonló elismerésben, s nyugodtam állíthatom, hogy e tekintetben úttörő szerepet játszottunk. Szervezetünk életében e díj, és a Professzor úr munkássága olyan szervezeti célok kitűzését, azok elérésére alkalmas munkamódszerek meghonosítását jelentette, melyek eredményeként társaságunk szervezeti működése, szolgáltatásai minőségi színvonala, s végső soron piaci részesedése javulhattak.

Több tudományos publikációd jelent meg. Melyekre emlékszel a legszívesebben?

Publikációm alapvetően a rendészeti, rendvédelmi, bűnmegelőzési tevékenység minőségének fejlesztése, valamint a minőségfejlesztési programok megvalósítási lehetőségeinek kutatását, azok bevezetésének módszereit és eredményeinek bemutatását célozták. Örülök annak, hogy e kutatások eredményei megjelenhettek az irányításom alatt álló Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság életében. A minőségi szemlélet rendőrség életében történő meghonosításának kérdése, ennek vizsgálata úttörő jellegű volt. E megközelítésben ezért az általam elsőként publikált „Teljes Körű Minőségme- nedzsment TQM a Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapi- tányságon”1 című munkámra emlékszem legszívesebben, hiszen ez indította el aztán azt a folyamatot, melynek eredményeként 2002-ben a HBM RFK elnyerte a IIASA-SHIBA Díjat. (1. Megjelent: ORFK Tájékoztató 2001. évf. 2. számában)

Pár éve örömmel hallottam, hogy az Észak-alföldi régió képviseletében nagyköveti feladatok ellátására kértek fel. Ki, vagy kik és pontosan mire kértek fel? Hogyan sikerült a megbízatás?

A világ legnagyobb és egyben az Európai Unió egyetlen vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó hálózata az Enterprise Europe Network. A szervezet szolgáltatásait a Pannon Guard Zrt a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál Románia és Szlovákia irányába történő külföldi terjeszkedésének elősegítése érdekében 2012-ben vette először igénybe. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy üzleti sikereinket látva az Enterprise Europe Network hálózat az Észak-alföldi régió képviseletében 2013-ban nagyköveti feladatok ellátására kért fel. Eddigi tevékenységem sikereként élem meg, hogy a régió EEN nagyköveti feladatainak további ellátására idén újabb felkérését kaptam.

Sok minőségüggyel kapcsolatos rendezvényen hol előadóként, hol résztvevőként találkoztunk. Jól gondolom, hogy a tudásmegosztást fontosnak érzed és ez is része minőségfelfogásodnak?

Szívesen teszek eleget olyan felkéréseknek, ahol lehetőségem nyílik arra, hogy a minőségirányítás területén szerzett tapasztalataimat megosszam másokkal. Elmondhatom, hogy saját kezdeményezéseink is voltak a pozitív tapasztalatok megosztása területén. Tavaly például „Rendezvénybiztosítási konferencia 2017.” elnevezéssel, hagyományteremtő célzattal szerveztünk konferenciát, a rendezvények személy-, és vagyonvédelmi feladatainak megvitatása céljából. Örömmel vettük, hogy a konferencia résztvevői és előadói között köszönthettük a rendezvények biztosításában részt vevő hatóságok, szervek és szervezetek magas rangú képviselőit is (Rendőrség, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő- igazgatóság, Országos Mentőszolgálat, DMJV).

Meggyőződésem, hogy a személy és vagyonvédelmi feladatok végrehajtásában érintett magán és állami szervezetek közötti hatékony és eredményes együttműködés fontos eleme a pozitív munkatapasztalatok, a hozzájuk kapcsolódó tudás együttműködő szervezetek közötti megosztása. Az így megszerzett és hasznosított közös tudás garanciája lehet a közös feladatok sikeres és minőségi végrehajtásának, s végső soron a magánbiztonság, a közrend és közbiztonság optimális szintjének elérésének.

Elnök-vezérigazgatóként mit tartasz a jó minőségről? Jelenlegi tevékenységedben miért van különleges jelentősége a minőségnek?

A Társaság megalapításától kezdve olyan magánbiztonsági szolgáltatást nyújtó vállalkozás létrehozására törekedtem, mely szolgáltatásait hosszútávon fenntartható, folyamatosan fejlődő minőségi színvonalon tudja kínálni vevőinek. Hiszem azt, hogy a sikeres szolgáltatás, és az egyébként zsúfolt magánbiztonsági piacon történő érvényesülés kulcsa a vevői igényeknek történő minél szélesebb körű megfelelés, és azok elérhető legmagasabb szinten történő kielégítése. Munkatársaimat ezért ösztönzöm mindig arra, hogy munkájukat a minőség szellemében végezzék, s tevékenységük egészét járja át az erre irányuló törekvés. Mi tehát a minőség? Számomra a magánbiztonsági piacon történő érvényesülés és térnyerés kulcsa.

Zsúfolt napirendjeid mellett mikor pihensz? Mi a hobbid? Hogyan regenerálódsz?

Szabadidőmet családomra összpontosítom, arra törekszem, hogy minél több időt tölthessek családom, gyermekeim és unokáim körében. E mellett a hobbim, egyben a szenvedélyem a német juhászkutya tenyésztése, és képzése. Ez irányú társadalmi vállalásom a HNJE Debreceni Területi Szervezetének vezetése. Úgy érzem, hogy a család a munka és a hobbi gyakorlása biztosítja számomra a mindennapok harmóniáját.

 

Válaszaidat nagyon szépen köszönöm. A vállalkozás sikeres működését és kiváló egészséget kívánok!

Cimkék: